icon search my accountcountry selector

Website-politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvordan vi anvender og administrerer dine personoplysninger


Nøgleoplysninger

Kellogg Europe Trading Limited (herefter ”Kellogg”) respekterer din ret til fortrolighed. Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger og administrerer dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen i Danmark.

Vær opmærksom på, at Kellogg er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Principperne, der er anført i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder i alle tilfælde, hvor Kellogg modtager dine personoplysninger som dataansvarlig i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne meddelelse. Disse formål er behandling af data for at kunne deltage i de forskellige aktiviteter, som er tilgængelige på dette website eller som nævnt nedenfor.

Vi har stillet os selv en række nøglespørgsmål, som vi forestiller os, at du gerne vil have svar på i forbindelse med de personoplysninger, som du videregiver til Kellogg. Disse svar vil, i det omfang gældende lovgivning kræver det, oplyse dig om dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, de sikkerhedsforanstaltninger, som Kellogg iværksætter af hensyn til dine personoplysninger, samt i hvilke sammenhænge sådanne personoplysninger anvendes. Vi håber, at du vil finde disse oplysninger nyttige.

Hvis du måtte have spørgsmål vedrørende dine personoplysninger eller eventuelle spørgsmål i forbindelse med disse fremgangsmåder, er du meget velkommen til at kontakte Kellogg på adressen anført i Punkt 5 nedenfor. Vi har designet denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger således, at du ikke nødvendigvis behøver at læse hele politikken igennem for at finde svaret på et specifikt spørgsmål. Hvis du ønsker at læse hele politikken, er du naturligvis velkommen til at gøre dette. Den er anført i sin fulde form nedenfor.

Du kan klikke på et af de nedenfor anførte emner for at komme direkte videre til den relevante information.

 1. Personoplysninger, som Kellogg indsamler gennem dette website, hvorledes Kellogg indsamler personoplysningerne, og formålet med databehandlingen
 2. Kellogg’s sikkerhedsforanstaltninger
 3. Hvorledes Kellogg anvender dine personoplysninger
 4. Hvem Kellogg videregiver dine personoplysninger til, og hvorfor
 5. Dine rettigheder
 6. Lande, som dine personoplysninger sendes til, og hvorfor
 7. Hvorledes og hvorfor Kellogg anvender ‘cookies’ og andre lignende teknologier
 8. Website-tilpasning
 9. Kellogg’s politik om indsamling af personoplysninger fra børn
 10. Ændringer til betingelserne i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
 11. Opbevaring af dine personoplysninger
 12. Hvordan du kontakter Kellogg

1. Personoplysninger, som Kellogg indsamler gennem dette website, og hvorledes Kellogg indsamler disse

Du kan give os dine personoplysninger, hvis du ønsker. Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som du frivilligt giver til os, eller som er nødvendige for at yde eller forbedre vores service over for dig. Vi indsamler personoplysninger direkte såsom navn, alder, køn, adresse og e-mailadresse såvel som forbindelses- og systeminformationer. Det lovmæssige grundlag for at behandle dine personoplysninger er dit samtykke og/eller ethvert andet anvendeligt lovmæssigt grundlag, såsom vores legale interesse i at engagere os i handel og tilbyde produkter og serviceydelser af værdi for dig. Ethvert samtykke, du giver, kan trækkes tilbage når som helst ved at følge kontaktmåderne angivet i Punkt 5.

Du ønsker måske at give os din e-mailadresse, navn, telefonnummer osv., således at vi kan give dig oplysninger om vores produkter, tilmelde dig til vores konkurrencer eller spørgeundersøgelser, besvare dine spørgsmål eller kommentarer, eller blot holde dig opdateret om spændende udviklinger hos Kellogg, som du måtte være interesseret i. Visse website-funktionaliteter kan være utilgængelige for brugere, som ikke har givet os deres personoplysninger, eller som ikke tillader anvendelsen af cookies eller lignende teknologier på dette website. Ydermere er vi ikke i stand til at tilbyde dig vores produkter eller serviceydelser eller anden support eller svar, hvis du vælger ikke at afgive dine personoplysninger.

Alternativt kan det være, at du ønsker at gøre karriere hos Kellogg og ansøge om ledige stillinger ved at indlægge dit CV på vores online-rekrutteringssites.

Retur til toppen

2. Kellogg’s sikkerhedsforanstaltninger

Kelloggs træffer nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen i Danmark. Kellogg har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at forhindre tab af personoplysninger, til at beskytte dataintegritet samt til at regulere adgangen til personoplysningerne. Det er udelukkende autoriserede medarbejdere fra Kellogg-koncernen samt autoriserede medarbejdere hos tredjeparts-serviceudbydere, som behandler data på vegne af Kellogg, der har adgang til dine personoplysninger. Samtlige Kellogg medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger, er underlagt Kellogg’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og samtlige tredjeparts-serviceudbydere skal over for Kellogg stå inde for, at de af deres medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger, har underskrevet fortrolighedsaftaler. I tillæg hertil er der indgået kontrakter mellem Kellogg og sådanne tredjeparts-serviceudbydere, som på vegne af Kellogg fungerer som databehandlere med adgang til dine personoplysninger, for at tilsikre, at det sikkerhedsniveau, som er påkrævet i dit land, er iværksat, og at dine personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med Kellogg’s instruktioner.

Se Spørgsmål 4 – Til hvem videregiver Kellogg dine personoplysninger, og hvorfor?

Retur til toppen

3. HVORDAN ANVENDER KELLOGG DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger vil udelukkende blive anvendt til de formål, som er blevet dig oplyst af Kellogg i forbindelse med afgivelsen af dine personoplysninger. De vil også blive anvendt til at administrere, supportere og skaffe feedback om niveauet af vores serviceydelser, til at forhindre sikkerhedsbrud, lovbrud eller brud på kontraktbetingelser, samt i markedsføringsøjemed. De kan også viderebringes, inklusive en viderebringelse til enheder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), til tredjepart (som en del af de oplysninger, som generelt er indeholdt i forretningsførelse) i tilfælde af salg af virksomheden, eller en reorganisering af virksomheden, eller som på anden måde kræves eller er tilladt ved lov eller gældende regulativer.

Retur til toppen

4. HVEM KELLOGG VIDEREGIVER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL, OG HVORFOR

Kellogg vil aldrig videregive dine personoplysninger til en tredjepart (dvs. en part, som ikke er en enhed inden for Kellogg-koncernen), som har til hensigt at anvende oplysningerne til eget formål, medmindre dette er påkrævet ved lov. Kellogg kan efter eget skøn, som del af en global koncern, overføre eller videregive dine personoplysninger til en anden dataansvarlig i Kellogg-koncernen, til brug for lignende formål, og du giver hermed tilladelse til en sådan overførsel eller videregivelse. Hvis dine personoplysninger overføres eller videregives til en anden dataansvarlig inden for Kellogg-koncernen, vil denne anden dataansvarlige have samme rettigheder og forpligtelser som Kellogg i relation til dine personoplysninger.

Kellogg deler også med dit samtykke dine personoplysninger med vores tredjeparts-databehandler (dvs. parter uden for Kellogg-koncernen) såsom dem, der bistår os med at udbyde produkter og serviceydelser, og som udfører teknisk drift, men kun under de meget begrænsede omstændigheder, som er angivet nedenfor:

 • Vores ”tredjeparts-databehandlere” (serviceleverandører såsom vores opfyldelses- og aktiveringspartnere, og digitale bureauer, udbydere af hosting, udbydere af dataopbevaring samt andre tekniske partnere), som bistår os med at administrere dette website eller med at behandle data afgivet herpå, kan få adgang til dine personoplysninger. Visse af disse samarbejdspartnere kan være baseret uden for det land, hvor du har tilgået vores website.

Retur til toppen

5. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at bede Kellogg om information om alle de oplysninger, virksomheden opbevarer om dig. Hvis du ønsker adgang til dine personoplysninger, kan du klikke på ”Min konto”, hvor du har mulighed for at opdatere dine personoplysninger eller præferencer. Du har ret til at bede Kellogg om at rette, blokere, komplettere eller slette dine personoplysninger, til at begrænse deres brug og til at overdrage dine oplysninger til en anden organisation. Du har ret til at bede om yderligere informationer om behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at protestere mod behandlingen af dine personoplysninger i nogle tilfælde, og, i de tilfælde, hvor vi har bedt om dit samtykke, at trække dette samtykke tilbage. Herudover kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på DataPrivacyOfficer@kellogg.com, hvis du ønsker hjælp med nogle af ovennævnte rettigheder.

Der er dog undtagelser til disse rettigheder. For eksempel kan adgang til personoplysninger nægtes i nogle tilfælde, hvis det at give dig adgang ville afsløre personoplysninger om en anden person, eller hvis Kellogg lovmæssigt er forhindret i at videregive sådanne oplysninger. Herudover kan Kellogg måske være i stand til at beholde data, også i tilfælde, hvor du har trukket din tilladelse tilbage, hvis Kellogg kan bevise, at de er underlagt lovmæssige krav om at behandle dine oplysninger.

Retur til toppen

6. LANDE, SOM DINE PERSONOPLYSNINGER SENDES TIL, OG HVORFOR

Kellogg er en global virksomhed, og dine personoplysninger kan blive overført på tværs af landegrænser. Oplysningerne kan blive overført til lande, som har anderledes databeskyttelseslove end det land, i hvilket du har indsendt dine personoplysninger. Kellogg har (i egenskab af dataansvarlig og dataeksportør), hvor det er påkrævet af lokale databeskyttelsesregulativer, iværksat sikkerhedsforanstaltninger for eksport af personoplysninger fra dets jurisdiktion. Hvis lokale databeskyttelsesregulativer kræver det, har Kellogg iværksat ordninger med de enheder, som modtager dine personoplysninger, såsom Kellogg-koncernens eller tredjeparts-databehandlere, om, at de skal tilsikre, at sikkerhedsforanstaltninger er iværksat, og at dine personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslove.

Hvis personoplysninger overføres til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), foretages dette i henhold til en dataoverførselsaftale, som indeholder standardkontraktklausuler om databeskyttelse. Europakommissionen har godkendt standardkontraktklausuler om databeskyttelse (kendt som modelklausuler), som sikrer værn af personoplysninger, som overføres uden for Europa. Vi anvender modelklausuler, når vi overfører personoplysninger uden for Europa. Hvis du ønsker at vide mere om international overførsel af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Serveren, som faciliterer dette website, kan være placeret uden for det land, hvor du har tilgået dette website. Udbyderen af dette website er ved kontrakt forpligtet til at tilsikre, at dine personoplysninger administreres i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslove, og er ligeledes forpligtet til udelukkende at handle på vegne af Kellogg via instruktioner samt til løbende at implementere samtlige tekniske foranstaltninger, som er nødvendige for at holde dine personoplysninger sikre.

Retur til toppen

7. Hvorledes og hvorfor Kellogg anvender ‘cookies’ og andre lignende teknologier

Kellogg og vores annoncører anvender cookies, der er små tekstfiler, som afsættes på din computer via de websites, som du besøger, eller bestemte e-mails, du åbner, eller lignende teknologier såsom flash cookies og web beacons. Sådanne teknologier anvendes i stor udstrækning for at få websites til at fungere eller fungere mere effektivt, såvel som for at skaffe forretnings- og markedsføringsoplysninger til ejeren af sitet, for at indsamle sådanne personoplysninger som browsertype og operativsystem, henvisningsside eller stien gennem sitet, ISP-domæne osv. med det formål at klarlægge, hvorledes besøgende anvender websitet. Cookies og lignende teknologier hjælper os med at tilpasse dette website til dine personlige behov.

Oplysninger tilvejebragt via cookies vil ikke blive gjort tilgængelige uden for Kellogg-koncernen eller vores autoriserede databehandlere. Oplysningerne vil ikke blive anvendt til uopfordret kommunikation.

Cookies afsat på din computer indeholder ikke dit navn, men en IP-adresse. I mange tilfælde vil oplysningerne efter brugerens afsluttede besøg ikke længere være tilgængelige for Kellogg.

.Vi anbefaler generelt, at du sørger for, at din computeropsætning afspejler, hvorvidt du er villig til at acceptere cookies eller ej. Du kan indstille din browser til at advare dig, inden du accepterer cookies, eller du kan ganske enkelt indstille den til helt at afvise cookies, selvom du derved muligvis ikke vil få adgang til alle funktioner på dette website. Hvorledes du foretager denne indstilling på din computer, kan du se via browserens ”Help”-knap. Der er visse flash cookies, som muligvis ikke vil blive berørt af computerens indstilling. Du behøver ikke have cookies på din computer for at kunne anvende eller navigere rundt på dette og andre Kellogg-websites. Husk på, at hvis du anvender forskellige computere på forskellige lokationer, vil du være nødt til at sikre, at hver enkelt browser er justeret til at opfylde dine cookiepræferencer.

For yderligere oplysninger om cookies, herunder hvorledes du afviser dem, kan du besøge www.minecookies.org.

Retur til toppen

8. Websitetilpasning

Med dit samtykke og som angivet nedenfor kan vi bruge de personoplysninger, du giver os om dig selv, når du registrerer dig online for at opbygge et billede af dine interesser - så vi kan forsøge at sikre, at du, når du besøger sitet, ikke går glip af tilbud og oplysninger, der er relevante for dig.

Kellogg og vores velrenommerede tredjeparts-reklamebureauer, der handler på vores vegne, vil indsamle webbrugsdata om vores besøgende på vores hjemmeside med henblik på statistisk analyse, salgs- og markedsresearch, sporing af brugen af siden og stierne, som besøgende bruger via vores website, målretning af indholdet på websitet, målretning af vores marketingkampagner og direct marketing-emails, målretning af vores internetbannerannoncer på vores website og på andre websites og sporing af brugen af ​​vores internetbannerannoncer og andre links fra vores marketingpartneres websites til vores website.

Vi kan også kombinere disse webbrugerdata med andre oplysninger, vi har samlet om dig, for eksempel om du er kommet til vores website via en marketing-email sendt til en individuel konto, data om din brugerregistrering (hvis du har logget ind) og webbrugsdata gemt ved hjælp af en cookie, som tidligere er afsat på din maskine. Vi gemmer disse oplysninger, så vi har en bedre og mere specifik forståelse for, hvordan kunder bruger vores website og deres præferencer og interesser. Vi kan bruge dem til at gennemføre salgs- og markedsundersøgelser og skræddersy vores hjemmeside, vores marketingkampagner og e-mail-kommunikation specielt til dig.

Retur til toppen

9. Kelloggs politik om modtagelse af personoplysninger fra børn

Vi indsamler ikke personoplysninger fra børn under 16 år.

Retur til toppen

10. Ændringer til betingelserne i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Kellogg foretager lejlighedsvist ændringer i og tilpasninger af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi mener, at ændringerne er væsentlige, vil vi oplyse dig om dette ved at gøre én (eller flere) af de følgende ting: (1) offentliggøre ændringerne på dette website, eller (2) sende dig en e-mail eller besked om ændringerne. Vi vil også give dig mulighed for at give samtykke til disse væsentlige ændringer. Ændringer vil træde i kraft efter offentliggørelsen af ændringerne og din accept af ændringerne, som muligvis vil være gennem din fortsatte brug af sitet, efter at ændringerne er trådt i kraft.

Retur til toppen

11. Opbevaring af dine personlige data

Kellogg vil kun opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne politik. Kellogg vil opbevare og bruge dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis det er påkrævet, at vi opbevarer dine oplysninger for at overholde gældende skatte- og indkomstlove), løse tvister og håndhæve vores aftaler. Vi opbevarer også logfiler til interne analyseformål. Disse logfiler opbevares generelt i en kort periode, undtagen hvor de bruges til websitets sikkerhed, til at forbedre websitets funktionalitet, eller hvis vi er juridisk forpligtede til at bevare dem i længere perioder.

Retur til toppen

12. Hvordan du kontakter Kellogg

Den dataansvarlige, der er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning om databeskyttelse, er:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Hvis du har spørgsmål om denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller metoderne for vores dataindsamling, bedes du kontakte os på adressen, telefonnummeret eller e-mailadressen ovenfor, og angive dit bopælsland og arten af dit spørgsmål. Du kan også kontakte os på følgende måde:

Kontakt

Retur til toppen


23/04/2018