icon search my accountcountry selector

Varemærke og copyright


Mærkenavne, slogans, figurer og andre varemærker, samt pakkedesign af alle Kelloggs® produkter og kampagner tilhører udelukkende Kellogg Company og/eller dets datterselskaber og er beskyttet mod kopiering og simulering i henhold til national og international varemærke og ophavsretslige love og traktater i hele verden.

Indholdet af Kellogg Companys website er beskyttet mod kopiering og distribution i henhold til nationale og internationale ophavsretlige love og traktater i hele verden. Copyright © 2006 Kellogg Company. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Hverken Kellogg Company eller nogen af ​​dets datterselskaber, direktører, eller medarbejdere påtager sig noget ansvar for fejl eller udeladelser i materialerne på denne website. Disse materialer leveres uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Derudover garanterer hverken Kellogg Company eller nogen af ​​dets datterselskaber, direktører eller medarbejdere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i disse materialer. Hverken Kellogg Company eller nogen af ​​dets datterselskaber, direktører eller medarbejdere er ansvarlig for eventuelle særlige, indirekte eller tilfældige følgeskader, uden begrænsning, mistede indtægter eller tabt fortjeneste, som måtte følge af anvendelsen af ​​disse materialer. Kellogg Company kan, til en hver tid uden varsel, foretage ændringer i disse materialer eller til produkterne beskrevet heri. Kellogg Company har ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri.

Opdateret 1. marts 2006