Website persondata- og cookiepolitik
Hvordan vi anvender og administrerer dine personoplysninger og cookies

 

Nøgleoplysninger

Nordisk Kellogg ApS, Stationsparken 24, 2600 Glostrup, CVR nummer 4543 4117 (herefter ”Kellogg”) respekterer din ret til fortrolighed på nettet, når du anvender vores websites samt kommunikerer elektronisk med os. Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, og vi administrerer dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen i Danmark.

Vær opmærksom på, at Kellogg er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Principperne, der er anført i denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse, gælder dog for alle dataansvarlige enheder inden for Kellogg koncernen, når de som dataansvarlig modtager dine personoplysninger i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne meddelelse.

Vi har stillet os selv en række nøglespørgsmål, som vi forestiller os, at du gerne vil have svar på i forbindelse med de personoplysninger, som du videregiver til Kellogg. Disse svar vil, i det omfang gældende lovgivning kræver det, oplyse dig om dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, og de sikkerhedsforanstaltninger, som Kellogg iværksætter af hensyn til dine personoplysninger, samt i hvilke sammenhænge sådanne personoplysninger anvendes. Vi håber, at du vil finde disse oplysninger nyttige.

Hvis du måtte have nogen spørgsmål vedrørende dine personoplysninger eller eventuelle spørgsmål i forbindelse med disse fremgangsmåder, er du meget velkommen til at kontakte Kellogg på adressen anført i Spørgsmål 5 nedenfor.

Vi har designet denne privatlivsbeskyttelsespolitik således, at du ikke nødvendigvis behøver at læse hele politikken igennem for at finde svaret på et specifikt spørgsmål. Hvis du ønsker at læse hele politikken, er du naturligvis velkommen til at gøre dette. Den er anført i sin fulde form nedenfor.

Du kan klikke på et af de nedenfor anførte emner for at komme direkte videre til den relevante information.

  1. Personoplysninger, som Kellogg modtager gennem dette website, hvorledes Kellogg modtager personoplysningerne, og formålet med databehandlingen
  2. Kellogg’s sikkerhedsforanstaltninger
  3. Hvorledes Kellogg anvender dine personoplysninger
  4. Hvem Kellogg videregiver dine personoplysninger til, og hvorfor
  5. Adgang til dine personoplysninger
  6. Lande, som dine personoplysninger sendes til, og hvorfor
  7. Hvorledes og hvorfor Kellogg anvender ‘Cookies’ og andre lignende teknologier
  8. Kelloggs politik om modtagelse af personoplysninger fra børn
  9. Ændringer til betingelserne i denne privatlivsbeskyttelsespolitik
  10. Hvordan du kontakter Kellogg


1. Personoplysninger, som Kellogg modtager via dette website, samt hvorledes Kellogg modtager disse?

Vi behandler udelukkende personoplysninger, som du frivilligt giver til os, eller som vi eller tredjeparter indsamler via cookies på websitet. For så vidt angår cookies og lignende teknologier henvises til punkt 7 nedenfor. Ud over de personoplysninger vi modtager via cookies, behandler vi kun de oplysninger, som du selv giver os. Du kan på vores website give os din e-mail-adresse, navn, telefonnummer osv., således at vi kan give dig oplysninger om vores produkter, tilmelde dig til vores konkurrencer eller spørgeundersøgelser, eller blot holde dig opdateret om spændende udviklinger hos Kellogg, som du måtte være interesseret i. Alternativt kan det være, at du ønsker at gøre karriere hos Kellogg og derfor ansøger om ledige stillinger ved at indlægge dit cv på vores online rekrutteringssites.

Bemærk venligst, at visse website funktionaliteter kan være utilgængelige for brugere, som ikke har givet os deres personoplysninger, eller som ikke tillader anvendelsen af cookies eller lignende teknologier på dette website.

Retur til toppen

2. Kellogg’s sikkerhedsforanstaltninger

Kelloggs træffer nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen i Danmark. Kellogg har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at forhindre tab af personoplysninger, til at beskytte dataintegritet samt til at regulere adgangen til personoplysningerne. Det er udelukkende autoriserede medarbejdere fra Kellogg koncernen samt autoriserede medarbejdere hos tredjeparts serviceudbydere, som behandler data på vegne af Kellogg, der har adgang til dine personoplysninger. Samtlige Kellogg medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger, er underlagt Kellogg’s privatlivsbeskyttelsespolitik, og samtlige tredjeparts serviceudbydere skal over for Kellogg stå inde for, at deres medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger, har underskrevet fortrolighedsaftaler. I tillæg hertil er der indgået kontrakter mellem Kellogg og sådanne tredjeparts serviceudbydere, som på vegne af Kellogg fungerer som databehandlere med adgang til dine personoplysninger, for at tilsikre, at det sikkerhedsniveau, som er påkrævet i dit land, er iværksat, og at dine personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med Kelloggs instruktioner.

Se Spørgsmål 4 – Til hvem videregiver Kellogg dine personoplysninger, og hvorfor?

Retur til toppen

3. Hvordan anvender Kellogg dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil udelukkende blive anvendt til de formål, som er blevet dig oplyst af Kellogg i forbindelse med afgivelsen af dine personoplysninger til Kellogg. De vil også blive anvendt til at administrere, supportere og skaffe feedback om niveauet af vores ydelser, til at forhindre sikkerhedsbrud, lovbrud eller brud på kontraktbetingelser, samt i marketingsøjemed, herunder til brug for fremsendelse af direkte markedsføring, såfremt du specifikt har accepteret dette.

Retur til toppen

4. Hvem Kellogg videregiver dine personoplysninger til, og hvorfor

Kellogg vil aldrig videregive dine personoplysninger til en tredjepart (dvs. en part, som ikke er en enhed inden for Kellogg koncernen), som har til hensigt at anvende oplysningerne til eget formål, medmindre dette er påkrævet ved lov. Kellogg kan efter eget skøn, som del af en global koncern, overføre eller videregive dine personoplysninger til en anden dataansvarlig i Kellogg koncernen, til brug for lignende formål, som angivet i denne persondata-og cookiepolitik. Hvis dine personoplysninger overføres eller videregives til en anden dataansvarlig inden for Kellogg koncernen, vil denne anden dataansvarlige have samme rettigheder og forpligtelser som Kellogg i relation til dine personoplysninger.

Kellogg deler også dine personoplysninger med vores tredjeparts databehandler (så som vores digitale bureauer, udbydere af hosting services, udbydere af dataopbevaring samt andre tekniske partnere), som bistår os med at administrere dette website eller med at behandle data afgivet herpå, kan få adgang til dine personoplysninger. Visse af disse samarbejdspartnere kan være baseret uden for det land, hvor du har tilgået vores website. Disse databehandlere handler alene efter instruks fra Kellogg, og Kellogg sikrer gennem skriftlige aftaler med databehandlerne, at de lever op til de påkrævede sikkerhedskrav. Se mere herom under punkt 6 nedenfor.

Retur til toppen

5. ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har ret til at bede Kellogg om information om alle de oplysninger, virksomheden opbevarer om dig. Visse nationale love kan kræve, at du betaler et mindre gebyr for denne aktivitet. Hvis du eksempelvis ønsker at fravælge eller protestere mod behandlingen af dine personoplysninger, mod at modtage direkte marketing e-mails, eller hvis du ønsker at få dine personoplysninger rettet, kan du gøre dette ved at sende en e-mail.

Retur til toppen

6. Lande, som dine personoplysninger sendes til, og hvorfor

Kellogg er en global virksomhed, og dine personoplysninger kan blive overført på tværs af landegrænser. Oplysningerne kan blive overført til lande, som har anderledes databeskyttelseslove end det land, i hvilket du har indsendt dine personoplysninger. Kellogg har (i egenskab af dataansvarlig og dataeksportør), hvor det er påkrævet af lokale databeskyttelsesregulativer, iværksat sikkerhedsforanstaltninger for eksport af personoplysninger fra dets jurisdiktion. Hvis lokale databeskyttelsesregulativer kræver det, har Kellogg iværksat ordninger med de enheder, som modtager dine personoplysninger, om, at de skal tilsikre, at sikkerhedsforanstaltninger er iværksat, og at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelseslove.

Hvis personoplysninger overføres til lande beliggende udenfor det europæiske økonomiske område (EEA), foretages dette i henhold til en dataoverførselsaftale, som giver den påkrævede beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med EUs og EEA landes databeskyttelseslove.

Serveren, som faciliterer denne website, kan være placeret uden for det land, hvor du har tilgået dette website. Udbyderen af dette website er ved kontrakt forpligtet til at tilsikre, at dine personoplysninger administreres i overensstemmelse med EUs databeskyttelseslove, og er ligeledes forpligtet til udelukkende at handle på vegne af Kellogg via instruktioner samt til løbende at implementere samtlige tekniske foranstaltninger, som er nødvendige for at holde dine personoplysninger sikre.

Retur til toppen

7. Hvorledes og hvorfor Kellogg anvender ‘Cookies’ og andre lignende teknologier

Kellogg og vores annoncører anvender Cookies, der er små tekstfiler, som afsættes på din computer via de websites, som du besøger, eller bestemte e-mails du åbner, eller lignende teknologier så som Flash Cookies og web beacons. Sådanne teknologier anvendes i stor udstrækning for at få websites til at fungere eller fungere mere effektivt, såvel som for at skaffe forretnings- og marketingoplysninger til ejeren af sitet, for at samle sådanne personoplysninger som browser type og operativsystem, henvisende til side eller stien gennem sitet, ISP domæne osv. til det formål at klarlægge, hvorledes besøgende anvender websitet. Cookies og lignende teknologier hjælper os med at tilpasse dette website, så det matcher dine personlige behov. Denne slags oplysninger tilvejebragt via cookies vil ikke blive gjort tilgængelige uden for Kellogg koncernen eller vores autoriserede databehandlere. Oplysningerne vil ikke blive anvendt til uopfordret kommunikation, medmindre du specifikt samtykker hertil.

Nærmere oplysninger om hvilke cookies, der anvendes på dette website her.

Cookies afsat på din computer indeholder ikke dit navn, men en IP-adresse, som også kan identificere dig som bruger. I mange tilfælde vil oplysningerne efter brugerens afsluttede besøg ikke længere være tilgængelige for Kellogg.

Der lagres ikke cookies på hjemmesiden, medmindre du specifikt har accepteret dette. Hvis du samtykker til vores brug af cookies, kan vi anvende de personoplysninger, som du giver os om dig selv, når du foretager en online registrering, for at opbygge et billede af dine interesser – således at vi kan forsøge at sikre, at du, når du besøger sitet, ikke går glip af tilbud og information, som er relevant for dig.

Kellogg og virksomhedens velrenommerede tredjeparts reklamebureauer, som handler på Kellogg’s vegne, vil indhente website information om besøgende på websitet til brug for statistiske analyser, salgs- og marketingresearch, ”tracking page” anvendelse og stier anvendt af besøgende rundt på vores website, målrettelse af indhold på sitet, målrettelse af marketing kampagner og direkte marketing e-mails, målrettelse af vores internetbanner reklamer på vores website og på andre websites samt ”tracking” anvendelse af vores internetbanner reklamer og andre links fra vores marketing partneres websites til vores website.

Se hvilke tredjeparter, Kellogg lader indsamle cookies via Kelloggs website her.

Vi kan også kombinere disse oplysninger om websitets anvendelse med andre oplysninger, som vi har indhentet om dig, eksempelvis, om du er kommet frem til vores site via en marketing e-mail udsendt til en individuel konto, oplysninger om din brugerregistrering (hvis du har logget ind), og oplysninger om web anvendelse gemt i en tidligere cookie afsat på din computer. Vi gemmer disse oplysninger med henblik på at få et bedre og mere specifikt billede af den måde, hvorpå kunderne anvender vores site samt deres præferencer og interesser. Vi kan anvende oplysningerne indsamlet via cookies i salgs- og marketing øjemed og for at tilpasse vores site, vores marketing kampagner og e-mail kommunikation specielt rettet mod dig.

Du kan til en hver tid tilbagekalde det samtykke du har afgivet til Kellogg vedrørende indsamlingen af cookies her. For yderligere oplysninger om cookies, herunder hvorledes du afviser dem, kan du besøge www.minecookies.org]

Vi anbefaler generelt, at du sørger for, at din computeropsætning afspejler, hvorvidt du er villig til at acceptere cookies eller ej. Du kan indstille din browser til at advare dig, inden du accepterer cookies, eller du kan ganske enkelt indstille den til helt at afvise cookies, selvom du derved muligvis ikke vil få adgang til alle features på dette website. Hvorledes du foretager denne indstilling på din computer, kan du se via browserens ”Help” knap. Der er visse flash cookies, som muligvis ikke vil blive berørt af computerens indstilling. Du behøver ikke have cookies på din computer for at kunne anvende eller navigere rundt på denne og andre Kellogg websites. Husk på, at hvis du anvender forskellige computere på forskellige lokationer, vil du være nødt til at sikre, at hver enkelt browser er justeret til at opfylde dine cookiepræferencer.

Retur til toppen

8. Kelloggs politik om modtagelse af personoplysninger fra børn

Det er meget vigtigt at beskytte børns privatliv online og opmuntre forældre eller værger til at bruge online tid sammen med deres børn for at deltage i og holde øje med børnenes online aktiviteter.

Vi indsamler bevidst ikke personoplysninger fra børn under 16 år, medmindre der foreligger forældresamtykke. Vær dog opmærksom på, at visse personoplysninger, herunder IP adresse, kan indsamles via cookies, jf. ovenfor under punkt 7. Kelloggs anbefaler derfor, at forældre altid er opmærksomme på computerens browserindstilling.

Note til forældre til børn under 16 år
Vi anbefaler, at forældre el. værger regelmæssigt checker og holder øje med deres børns e-mail og anden internetbrug.

Retur til toppen

9. Ændringer til betingelserne i denne privatlivsbeskyttelsespolitik

Kellogg foretager lejlighedsvist ændringer i og tilpasninger af denne poersondata- og cookiepolitik. Check denne politik regelmæssigt for at se ændringerne, og hvorledes de evt. kan berøre dig.

Retur til toppen

10. HVORDAN DU KONTAKTER KELLOGG

Adressen er: sende en e-mail.

Retur til toppen